Nyhedsbrev

  

  

Fra Danske Professionshøjskoler


 PRESSEMEDDELELSE 

Metropol og VIA er partnere i ny fællesskabspris
Fællesskabsprisen er en ny pris, som skal sætte fokus på de mange mennesker, der gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har taget initiativ til prisen sammen med en række partnere som fx Falck, ISS, HK, Skanderborg Kommune, VIA University College og Professionshøjskolen Metropol
8. april 2014 DEBAT            

Fremtidens videregående uddannelser med et stærkere fokus på et arbejdsmarkedet for bachelorer
Regeringens kvalitetsudvalg lægger op til at gøre universiteternes bacheloruddannelser mere erhvervsrettede samtidig med at færre skal være kandidater. Danske Professionshøjskoler anerkender de problemer og udfordringer udvalget adresserer, men finder at delrapporten kun delvis adresserer muligheder og løsninger ved så ensidigt at fokusere på universiteterne og kun i begrænset omfang at se på hele den videregående uddannelsessektor
7. april 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Digitalisering gør håndtering af eksamen mere smidig
Et fælles system til digital håndtering af eksamen – WISEflow - skal effektivisere administrative arbejdsgange og øge muligheden for dialog mellem censor, studerende og uddannelsesinstitution. Systemet er blot et af flere projekter som skal effektivisere professionshøjskolernes administrative rutiner de kommende år
7. april

 


 NOTAT            

SU reform kan skabe uklarhed om ret til ekstra klip
Den planlagte administration af ny to-årsregel for SU reformen kan skabe tvivl om, hvornår studerende kan få ekstra klip, og kan påvirke vinteroptaget på uddannelserne negativt. Professionshøjskolerne foreslår enkel tolkning af reglerne, som ligestiller alle ansøgere.
1. april 2014

 

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Første Professionshøjskole klar med selvevaluering
University College Lillebælt afleverer som den første professionshøjskole sin selvevaluering til Danmarks Akkrediteringsinstitut. Evalueringen beskriver professionshøjskolernes sikring og styring af kvalitetsarbejdet, og er en del af processen med at blive institutionsakkrediteret
21. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Partnerskab skal bidrage til at virkeliggøre den nye folkeskole
Et nyt partnerskab mellem Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut skal skabe lettere adgang til den viden om skoleudvikling, der skal realisere folkeskolereformen.
20. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Kvote 2 ansøgninger er et hit på professionshøjskolerne
Antallet af ansøgninger til professionshøjskolerne i kvote 2 går frem igen. Samlet har professionshøjskolernes uddannelser fået 55.875 ansøgninger, hvilket er en stigning på 13,5 procent i forhold til sidste år

17. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nationale kampagner for lærer- og pædagoguddannelsen
Ændrede frister for at søge ind og skærpede krav til to af Danmarks største uddannelser hjælpes på vej med nationale oplysningskampagner målrettet kommende studerende

14. marts 2014

 


 VORES POLITIK    

Professionshøjskolernes ønsker til finansloven 2015
Danske Professionshøjskoler er på en stærk udviklingskurs i disse år. I forhold til finansloven 2015 prioriteres kvalitet i uddannelserne via kapacitetsopbygning og en forenkling af taxametersystemet
12. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny pædagoguddannelse gør op med fordommene
Bekendtgørelsen for Danmarks største uddannelse er netop faldet på plads, og dermed er en markant ændret pædagoguddannelse en realitet. Flere prøver undervejs i studiet og klare mål for de studerendes kompetencer skal gøre endegyldigt op med fordommen om, at "alle kan blive pædagog".
6. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Succes med optagelsessamtaler for lærere
De faglige krav på læreruddannelsen er blevet hævet, og de studerende er blevet mere motiverede. Det viser en ny evaluering af de optagelsessamtaler, som blev indført sidste år. Udfordringen med samtalerne er, at man skal søge ind på uddannelsen senest 15. marts
6. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Åbent for søgning til A. P. Møllerfondens milliard til folkeskolen
Første ansøgningsrunde til A. P. Møllerfondens folkeskoledonationen på samlet en milliard kroner er nu igangsat
26. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Institutionsakkreditering af professionshøjskolerne
Fremover skal professionshøjskolerne forpligtes på overordnede målsætninger og krav til dokumentation, men gives frihed til selv at definere, hvordan de når målene
13. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Studieaktivitetsmodel: Forventninger til studerende gøres tydeligere
Professionshøjskolerne styrker med fælles model for studieaktiviteter dialogen med de studerende ved at skabe større tydelighed om læringstilbud, arbejds- og undervisningsformer. Intensionen med modellen er at den skal øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet. Udrulningen er i fuld gang
11. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny praktikportal letter arbejdsgange og forbedrer dialog
Professionshøjskolernes kommende portal for samarbejdet mellem praktiksteder, uddannelser og studerende skal gøre livet lettere for alle tre parter. Moderniseringen af håndteringen af praktik er blot et af flere projekter som skal effektivisere sektoren de kommende år
11. februar 2014

 


 DEBAT            

Kvaliteten i folkeskolen kræver nationalt samarbejde
Professionshøjskolerne har en vigtig rolle i forhold til at sikre kvaliteten i den danske folkeskole. En helt afgørende opgave, der løses bedst i et tæt samarbejde med kommunerne og som en sammenhængende national indsats.
10. februar 2014

 


 PUBLIKATION      

Kvalitet, relevans og sammenhænge i forhold til de sundhedsfaglige uddannelser
Sundhedskartellet og Danske Professionshøjskoler har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan der skabes øget kvalitet og relevans i forhold til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og sammenhæng til videregående uddannelsesmuligheder
7 . februar 2014

 


 NOTAT            

Bedre læring i folkeskolen
Styrket forskning, udvikling og efteruddannelse i grundskolens fag bidrager til endnu bedre læring i folkeskolen, og uddannelse og viden skal være baseret på et tæt og dynamisk samspil med den praktiske virkelighed i folkeskolen og have høj kvalitet og relevans i forhold til professionsudøverne og aftagerne. Læs professionshøjskolernes oplæg til Folketingets høring om forskning og efteruddannelse indenfor grundskolens fag.
4 . februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

UNIwise skal udvikle eksamenssystem
Efter endt udbudsperiode har professionshøjskolerne har valgt leverandøren UNIwise til at implementere og drifte deres digitale eksamenshåndteringsprogram hos de danske professionshøjskoler
31 . januar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Social-, Børne- og Integrationsministeriet indgår partnerskab med uddannelsesverdenen
Social-, Børne- og Integrationsministeriet rykker nu et stort skridt tættere på en vigtig samarbejdspartner i målet om at skabe social-, børne- og integrationspolitik med konkret effekt for borgerne. Ministeriet indgår for første gang et partnerskab med professionshøjskolerne og SFI.
21. januar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Store forventninger til fremtidens pædagoger
Den ny pædagoguddannelse skal styrke fagligheden og skabe bedre sammenhæng mellem teori, praksis og æstetik. Pædagoger er den afgørende faktor for at bryde den negative sociale arv, sagde uddannelsesminister Morten Østergaard på fælles konference om den nye pædagoguddannelse
9. januar 2014

 


 DEBAT            

Ny læreruddannelse er på forkant med kritik fra produktivitetskommissionen
Den ny læreruddannelse fra 2013 indeholder allerede det nødvendige kvalitetsløft af uddannelsen, som regeringens produktivitetskommission påpeger i sin seneste analyserapport – uddannelsen bør måles på det kvalitetsløft der blev igangsat for fem måneder siden
21.december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Professionshøjskolerne i tal 2013
Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation for 2013 er netop udkommet. Udover nøgletal beskriver publikationen i år som noget nyt også professionshøjskolerne i det videregående uddannelsesbillede
18. december 2013

 


 NOTAT           
 
Finanslov 2014 – konsekvenser for professionshøjskolerne
Finansloven for 2014, som forventes vedtaget den 19. december, får både positive og negative konsekvenser for professionshøjskolerne
17. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Fokus på professionshøjskolernes kapacitet til at forske og udvikle
Danske professionshøjskolers forskningspolitiske konference handlede i år om, hvordan sektoren etablerer, udvikler og organiserer sin kapacitet til at forske og udvikle. Et fokus der er helt i tråd med den aktuelle politiske anerkendelse af sektorens forskningsopgave
11. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Professionshøjskolerne og det globale Marked
5. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
4. december 2013

 


 NOTAT             

 
Studenterindflydelse på Professionshøjskolerne
 
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet et politik-papir med 4 anbefalinger til, hvordan rammerne kan skabes for stærke studenterorganisationer, der tager et aktivt medansvar for den fortsatte udvikling af professionsuddannelserne.
22. november 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  

 
Nyhedsbrev fra Danske Professionshøjskoler
 
Nyt nyhedsbrev fra Danske Professionshøjskoler skal øge kendskabet til professionshøjskolernes og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles fælles holdninger og aktiviteter
1. november 2013 POLITIK             
   
Anbefalinger, udfordringer og løsninger i forbindelse med finanslov 2014
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet to udspil til finanslovsforslag 2014. Det ene udspil, Oplæg til finanslov, er anbefalinger til, hvordan finanslovsmidlerne bør anvendes, så professionshøjskolerne kan bidrage optimalt til vækst og udvikling .
Det andet udspil, Udfordringer for 2014, beskriver de største udfordringer for sektoren og bud på løsninger af disse i 2014 .
10. oktober 2013

 


 DEBATINDLÆG       
 
Efteruddannelse er en invistering ikke en udgift - Debatindlæg af Erik Knudsen
Regeringen vil spare 120 millioner kroner på kompetenceudvikling indenfor videregående uddannelse, den såkaldte SVU. Formand for Danske Professionshøjskoler Erik Knudsen advarer mod besparelsen. Det kan blive dyrere for samfundet, siger han .

 
Altinget - 16. september 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
13. september 2013

 


 SVARBREV          
 
Afsporet korstog mod velfærdsuddannelser
Dansk Erhvervs kritik af unges valg af studie afspejler en forældet, fordomspræget og meget lidt visionær tænkning om videregående uddannelser.     
Svar på Dansk Erhvervs kritik af unges valg af studie – 13. august 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
Professionshøjskolernes uddannelser er fortsat populære
Samlet fremgang i optaget til de videregående uddannelser på profes-sionshøjskolerne.
30. juli 2013

 


 ANSØGERE-KOT      
 
Oversigt over udviklingen i antal 1. priortetsansøgere i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
8. juli 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
Professionshøjskolernes uddannelser populære blandt unge
Samlet fremgang i søgning til de videregående uddannelser på professionshøjskolerne trods færre ansøgere til læreruddannelsen.
5. juli 2013

 


 DEBATINDLÆG       
 
Farvel til struktur, der fastholder - Debatindlæg af Erik Knudsen
Formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Erik Knudsen, tager med udgangspunkt i Professionshøjskolernes årsmøde 2013 fat i nogle af de udfordringer, de danske videregående uddannelsers står midt i.    
27. maj 2013