Nyhedsbrev

Nt2014

 

Videnbasering af uddannelse1

  

Fra Danske Professionshøjskoler

 PRESSEMEDDELELSE 

Hjemmeside for Udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser
Danske Professionshøjskoler er gået i luften med en hjemmeside, Sundhed2016.dk, der skal levere bred information om projektet Videreudvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.
27. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Stærk profil bliver ny rektor for University College Sjælland
Med nuværende dekan på Metropol, Camilla Wang som kommende rektor bliver det en særdeles stærk profil, som skal stå i spidsen for University College Sjælland, når rektor Ulla Koch forlader posten 1. maj.
26. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fremgang i kvote 2 ansøgninger på professionshøjskolerne
Antallet af ansøgninger til professionshøjskolerne i kvote 2 fortsætter den gode udvikling. Samlet har professionshøjskolernes uddannelser i år fået 59.505 ansøgninger gennem kvote 2, hvilket er en stigning på 6,5 procent i forhold til sidste års stigning på over 15 procent
16. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Optagelsessamtaler til læreruddannelsen virker for både uddannelsen og de studerende
De nye optagelsessamtaler til læreruddannelsen passer godt til de nye krav og forventninger til uddannelsen, mener de studerende. Underviserne på uddannelsen er enige. De opfatter de studerende som både mere motiverede og mere studieegnede
13. marts 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Erfarne kræfter til professionshøjskolerne
Formand for bestyrelsen i UCC, Carsten Koch, bliver ny formand for Danske Professionshøjskolers bestyrelsesformænd. Han afløser Ove E Dalsgaard på posten den 12. maj
2. marts 2015

 


 DEBAT             

Det er altid værd at investere i kvalitet
Udfaldet af det kommende eftersyn af taxametersystemet kommer til at spille en vigtig rolle i regeringens ambition om at fremme kvalitet og studieintensitet på de videregående uddannelser. Det bliver en kunst at afstemme bevillinger og forventninger
5. februar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

En fælles kurs mod kompetenceløft i folkeskolen
Uddannelses- og forskningsministeren, undervisningsministeren og formændene for henholdsvis KL, Skolelederforeningen og Danske Professionshøjskoler følger efteruddannelsen af lærere og pædagoger i folkeskolen tæt.
3. februar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ja til at god undervisning skal styrkes og anerkendes
Professionshøjskolerne er enige med kvalitetsudvalget i, at god undervisning skal både styrkes og anerkendes mere end det sker i dag, men uenige i udvalgets forslag om at finansiere en indsats ved at beskære de i forvejen pressede taxametre på de videregående uddannelser
2. februar 2015

 

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Øget fokus på politik og kommunikation
Danske Professionshøjskoler opruster indsatsen indenfor politik og kommunikation. Det skal ske ved at styrke foreningens ledelse med en ny direktør
22. januar 2015

 


 DEBAT             

Taxameter skal fremme kvalitet i undervisningen
Danske Professionshøjskoler ser frem til eftersynet af taxametersystemet på de videregående uddannelser. En afgørende del af øvelsen bliver at flytte fokus fra incitamenter, der øger optaget på de videregående uddannelser til incitamenter, der fremmer kvalitet i undervisningen
22. januar 2015

 


 DEBAT             

Professionshøjskolerne: Fokus på fremtidssikring
For bedst at kunne bidrage til udvikling, vækst og velstand skal vores videregående uddannelser ikke kun tilgodese det aktuelle behov for arbejdskraft. Vi skal også - allerede i dag - prioritere initiativer, som bringer os på forkant med de krav og forventninger arbejdsmarkedet har til nyuddannede om 10 og 15 år.
13. januar 2015

 


 NYHED             

Nye udviklingskontrakter for 2015 – 2017
Fælles målsætninger for kvalitet i uddannelserne, styrket internationalisering og styrket forsknings- og udviklingsbasering. Det er den røde tråd i professionshøjskolerne udviklingskontrakter for 2015 – 2017, som netop er indgået med ministeren
9. januar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Topmøde om professionshøjskolernes uddannelser
Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL til topmøde for at drøfte samarbejde om fremtidssikring af professionshøjskolernes uddannelser
7. januar 2015

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ph.d. -løft af professionshøjskolernes undervisere
Professionshøjskolesektorens ret og pligt til at forske betyder, at underviserne fremover i højere grad skal indgå i praksisrettede og anvendelsesorienterede forsknings- og udviklingsaktiviteter, som en naturlig del af deres ansættelse. Derfor skal langt flere undervisere have en ph.d.
17. december 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

Tal og fakta om professionshøjskolerne
Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation er klar for 2014
15. december 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

Fælles konference: På vej mod en ny identitet
Professionsrelevant forskning med fokus på kvalitet og videncirkulation var emnet til professionshøjskolernes uddannelses- og forskningspolitiske konference, som i år blev afholdt i Aarhus
1. december 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Ja til større frihed, men nej til at bruge taxameterpenge til central pulje
Kvalitetsudvalgets 2. rapport lægger op til mere frihed og mindre detailregulering af de videregående uddannelser. Det er positivt. Anbefalingen om at etablere et centralt råd for taxameterpenge vil derimod ikke give bedre undervisning til de studerende på professionshøjskolerne
26. november 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Positivt med fokus på fælles udvikling af sundhedsuddannelserne
Professionshøjskolernes uddannelser har allerede fremtidens behov som et naturligt fokus. Derfor ser vi frem til samarbejdet om at fælles udvikling af vores sundhedsuddannelser, så de bliver endnu bedre til at adressere de krav, fremtidens sundhedsvæsen stiller til medarbejderne
17. november 2014

 


 KONFERENCE        

 

Konference sætter fokus på internationaliseringen af videregående uddannelser
Studerende skal klædes bedre på til at arbejde internationalt. Samtidigt skal Danmark være bedre til at tiltrække og fastholde internationale talenter. Begge dele er en del af regeringens internationaliseringsstrategi.
11. november 2014

 


 NYHED             

 

Fælles kvalitetsramme for produktion af viden
Professionshøjskolerne skal bidrage til at skabe bedre forudsætninger for, at vel-færdssamfundets aktuelle udfordringer håndteres. Derfor har alle syv professions-højskoler og Danmarks Medie og Journalisthøjskole tilsluttet sig samarbejdet om en fælles national portal for sektorens viden
10. november 2014

 


 PUBLIKATIONER     

Første fælles videnregnskab for professionshøjskolerne
I 2014 har Danske Professionshøjskoler prioriteret at følge op på sektorens forskningspolitiske strategi. Der er derfor på flere punkter blevet gennemført eller iværksat et arbejde for at understøtte en sammenhængende indsats i sektoren, der skal øge kvaliteten i uddannelsernes videnbasering
5 november 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Vigtigt med enighed om model for dimensionering
Danske Professionshøjskoler er tilfreds med, at der er fundet en løsning på regeringens udspil til dimensionering af de videregående uddannelser, som gør, at alle parter kan komme frugtbart videre
5 november 2014

 


 DEBAT             

 

Effektiv udnyttelse af forskningsmidler kræver lige vilkår for internationalt samarbejde
I dag, torsdag den 23. oktober, er Danske Professionshøjskoler vært for en international konference om den samfundsmæssige betydning for EU´s støtteprogram for forskning og innovation, Horizon 2020
23. oktober 2014

 


 DEBAT             

 

Dansk forskning kan også lære af nabolandene
Forskningsopgaven er ikke et enten eller i forhold til forskning på universiteter og professionshøjskoler. Der er brug for begge typer af forskning for at sikre konkurrenceevne, vækst og arbejdspladser, hvilket også er en helt naturlig arbejdsdeling i rigtig mange andre lande – som fx Holland
15. oktober 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

To dage med fokus på europæiske udfordringerfor UAS-uddannelser
Danske Professionshøjskoler var i år vært for den årlige internationale konference i regi af Universities of Applied Sciences network (UASnet) - temaet for konferencen var håndteringen af de samfundsmæssige udfordringer i forbindelse med Horizon 2020
27. oktober 2014

 


 DEBAT             

 

Kandidatbegrænsning afbødes med masterudbud på professionshøjskolerne
Det er bekymrende læsning i Politiken (fredag 10.okt), at regeringens udspil til dimensionering af de videregående uddannelser betyder, at professionshøjskolernes bachelorer fremover skal bagerst i køen, når kandidatpladserne fordeles.
15. oktober 2014

 


 NYHED             

 

Projektansættelser som analytiker og kvalitetskonsulent
STILLINGSOPSLAG: Danske Professionshøjskoler søger en analytiker og en kvalitetskonsulent til sektorens fælles videndelings- og videnformidlingsportaler
7. oktober 2014

 


 DEBAT             

 

Professionshøjskolerne ønsker en modernisering af forskningsindsatsen
Der er brug for en forskningspolitisk debat, som sætter fokus på, hvilken forskning man kan bedrive i en moderne, globaliseret verden med de teknologier, der er til rådighed, og hvilken forskning, der er brug for at bedrive, for at få løsninger på de udfordringer, vi står over for
2. oktober 2014

 


 NOTAT             

 

Fem budskaber om kvalitet og relevans fra Danske Professionshøjskoler
Professionshøjskolerne har set på, hvordan regeringens udvalg for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser vægter professionshøjskolernes rolle i uddannelsessektoren i sin tilgang til opgaven. Det er blevet til fem budskaber til udvalget.
1. oktober 2014

 


 NOTAT             

 

Master som fælles mål i udviklingskontrakter
Professionshøjskolerne har udbud af masteruddannelser som et af deres fælles mål i udviklingskontrakterne, som institutionerne har sendt til Uddannelses- og Forskningsministeriet den 23. september.
30. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Bagudrettet udspil til at løse fremadrettede udfordringer
Regeringens oplæg til dimensionering på de videregående uddannelser adresserer en væsentlig samfundsmæssig udfordring med at sikre dimittenderne beskæftigelse, men løber desværre også en risiko for at overse videregående uddannelse som motor for jobvækst
24. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Gør gode uddannelser bedre
Gode uddannelser skal gøres bedre. Det mener Danske Professionshøjskoler, FTF, LO, Danske Regioner og KL, der derfor er gået sammen om 19 konkrete tiltag til samarbejde for at fastholde og udvikle kvalitet og relevans i professionsbacheloruddannelserne.
23. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Masterudbud højt på dagsorden
Et stærkt og innovativt arbejdsmarked stiller krav til videreuddannelse i både den private og offentlige sektor. Masteruddannelser på professionshøjskolerne vil videreuddanne arbejds-styrken i professionen og ikke ud af professionen og samtidig sikre sammenhæng mellem grund- og videreuddannelse, mener professionshøjskolerne, som drøftede emnet med uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen på deres generalforsamling i fredags
22. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Læreruddannelsen markerer lærer 200 år
Læreruddannelsen fejrer folkeskolens 200 års jubilæum med en række både fælles og lokale aktiviteter, som skydes i gang med en konference i Landstingssalen på Christiansborg
22. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Norske input til udvikling af dansk struktur for forskning og videregående uddannelser
Rektorerne fra de danske professionshøjskoler besøger søsterinstitutioner i Oslo og inviterer til debat og erfaringsudveksling med repræsentanter fra den norske uddannelsessektor
4. september 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Finansloven 2015: En både varig og større bevilling til forskning og udvikling står højt på ønskelisten
Det er positivt, at regeringen i finanslov 2015 lægger op til finansiering af meroptaget på de videregående uddannelser, vil tilbageføre den såkaldte omstillingsreserve i 2015 og afsætter 1,5 mia. til velfærdsforbedringer. Professionshøjskolerne ser dog også gerne en prioritering, som understøtter sektorens forskning og udvikling
29 . august 2014

 


 DEBAT            

Videreuddannelse skal uddanne til folkeskolen – og ikke ud af folkeskolen
Professionshøjskolerne og Lærerstuderendes Landskreds er enige: Videreuddannelse af lærere skal adressere de udfordringer, lærerne står med i folkeskolen. Et godt bud på at sikre sammenhængen mellem profession og nye kompetencer er masteruddannelser udbudt af professionshøjskolerne
25 . august 2014

 


 ANSØGERE-KOT      

Videregående uddannelsesinstitutioner fordelt efter størrelse/optag pr. 30. juli 2014
Landsdækkende oversigt over fordelingen af optagne studerende på de videregående uddannelser
30 . juli 2014

 


 ANSØGERE-KOT      

Udviklingen i antal tilbudte studiepladser på professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Oversigt over udviklingen i antal optagne i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole 30. juli 2014.
30 . juli 2014

 


 PRESSEMEDELELSE   

 

Fortsat stor interesse for at uddanne sig på professionshøjskolerne
5.521 afviste til professionsbacheloruddannelserne. Den samlede fremgang i søgningen til professi-onshøjskolernes uddannelser i 2014 på 12 procent afspejler sig ikke i en tilsvarende stigning i opta-get, som er faldet med 1 pct. i forhold til 2013.
30 . juli 2014

 


 ANSØGERE-KOT      

Landstal for kvote 1 og 2 ansøgere, sommer 2014
Oversigt over udviklingen i antal 1. priortetsansøgere i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
7 . juli 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fortsat flere unge vælger at uddanne sig på professionshøjskolerne
Samlet fremgang i søgningen til professionshøjskolernes uddannelser i 2014. Uddannelsen til sygeplejerske og til pædagog er fortsat de mest populære, mens læreruddannelsen oplever et fald i ansøgere.
5 . juli 2014

 


 DEBAT            

Nyuddannede socialrådgivere er jobklare
Det handler om at finde den rette balance mellem de kompetencer, man skal have med fra grunduddannelsen, og de kompetencer det er nødvendigt at tilegne sig i dialog med sin arbejdsplads, svarer Danske Professionshøjskoler på indlæg fra Anna Mee Allerslev (R), formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, om at nyuddannede socialrådgivere skal være jobklare.
4 . juli 2014

 


 DEBAT            

Den sociale arv skal brydes med gode pædagoger
Det er vigtigt at bakke op om positiv mønsterbrydning, men en indsats på de videregående uddannelser er ikke er det mest effektive sted at sætte ind i forhold til at bryde den sociale arv. Det er indsatsen i daginstitutioner og folkeskolen, som for alvor gør en forskel.
2 . juli 2014

 


 DEBAT            

Der er brug for videreuddannelse på højt niveau med afsæt i praksis
Videreuddannelse af medarbejdere i deres profession, mens de er i professionen, adresserer flere af de udfordringer, Kvalitetsudvalget peger på. Masteruddannelser udbudt af professionshøjskolerne er i den sammenhæng helt oplagt, og vil også åbne mere for det internationale uddannelsessamarbejde, som i dag begrænses, fordi det ikke foregår på lige vilkår på grund af professionshøjskolernes manglende masterprogrammer
2 . juli 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Talsmænd til de største uddannelser
Danske Professionshøjskoler har udnævnt en talsmand til hver af de fem største uddannelser. Ambitionen er at få en mere direkte og smidigere sektor-kommunikation om uddannelserne til blandt andet pressen
2 . juli 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Pædagoger får job på tekniske skoler og ældrecentre
Mange pædagoger får i disse år arbejde uden for de traditionelle områder som dagtilbud og specialinstitutioner. Nu kan man også møde pædagoger på ældrecentre, familiecentre, tekniske skoler og i forvaltningen, hvor 1299 pædagoger er ansat. Fagfolk glæder sig og forventer endnu flere karrieremuligheder i fremtiden – ikke mindst på grund af den nye pædagoguddannelse, der træder i kraft efter sommerferien.
26 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Fakta om prøver i den ny læreruddannelse
Den ny læreruddannelse har ni væsentlige prøver i løbet af studiet, som alle bedømmes. Det svarer til antallet af prøver på andre videregående uddannelser. Læreruddannelsen består af 24 moduler, hvor gennemførelsen afgøres med modulevalueringer. Se fakta om forskellen på prøver og evalueringer her.
18 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Gode debatter om uddannelse på folkemødet 2014
Kvalitet, relevans, innovation, samfundsnytte og udvikling. Dette års folkemøde på Bornholm bød på en række interessante diskussioner, som professionshøjskolerne spiller en central rolle i
17 . juni 2014

 


 NYHED            

Danske Professionshøjskoler på Folkemødet 2014
Danske Professionshøjskoler deltager på dette års folkemøde. Vi opdaterer løbende fra folkemødet på twitter. Se tweets herunder eller følg os på 'Professionshøjskoler'
12 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Formandsskifte fra fynbo til kronjyde
Formandsskiftet for Danske Professionshøjskoler blev markeret med reception, taler, to cykler og en gul førertrøje
11 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nye lærere har udsigt til massevis af jobs
Hundredevis af lærere går på pension eller nedsat tid i disse år. Samtidig giver Folkeskolereformen behov for flere lærertimer i folkeskolen, og resultatet er et særdeles gunstigt arbejdsmarked for kommende lærere. De lærerstuderende er optimistiske og ser frem til at præge fremtidens skole i Danmark. Springbrættet er den nye læreruddannelse, der med fokus på tværfaglighed og nye undervisningsformer netop er tilpasset reformen.
10 . juni 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Årsmøde med fokus på pejlemærker for kvalitet og relevans
Temaet på Danske Professionshøjskolers årsmøde 2014 var pejlemærker for kvalitet og relevans på de videregående uddannelser - set i forhold til aftagerne
28. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Tirsdagsværksted med fokus på politisk interessevaretagelse
Danske Professionshøjskoler og en række andre lederforeninger indenfor uddannelsesområdet har i foråret haft politisk interessevaretagelse som emne for fælles kompetenceudvikling. Aktiviteten er døbt tirsdagsværksted
27. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Harald Mikkelsen ny formand for Danske Professionshøjskoler
Rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, er ny formand for Danske Professionshøjskoler. Han skal stå i spidsen for, at sektoren de kommende år fastholder og udvikler kvaliteten i uddannelserne, så de bliver ved med at være relevante for det aftagende arbejdsmarked.
23. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere - som led i et fagligt løft af folkeskolen
På møde den 21. maj 2014 har formand for Kommunernes Landsforening Martin Damm, formand for KL's Børne- og Kulturudvalg Anna Mee Allerslev, formand Erik Knudsen og kommende formand Harald Mikkelsen, Danske Professionshøjskoler, samt undervisningsminister Christine Antorini og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen drøftet professionshøjskolernes rolle i målsætningen om et fagligt løft af folkeskolen.
21. maj 2014

 

 


 NOTAT            

Rammemodel for eksterne evalueringer
Danske Professionshøjskoler har den 30. oktober 2013 besluttet at implementere en rammemodel for eksterne uddannelsesevalueringer. Formålet med modellen er at fastholde og udvikle kvaliteten af uddannelserne gennem ekstern evaluering og understøtte samarbejdet om denne opgave blandt professionshøjskolerne. I 2014 skal fysioterapeut- og ergoterapeutuddannelserne, som de første uddannelser, evalueres. Se rammemodellen her.
15. maj 2014

 


 DEBAT            

Professionsbachelor er født med et klart erhvervssigte
Fælles debatindlæg fra FTF og Danske Professionshøjskoler. Regeringens kvalitetsudvalg har med den første rapport sat fokus på først og fremmest relevansen af universitetsuddannelserne. Det kan der være gode grunde til, men det må ikke føre til, at de erhvervs- og professionsrettede videregående uddannelser overses. Inddrag i stedet disse uddannelsers styrker i at fremme de videregående uddannelsers relevans.
13. maj 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Metropol og VIA er partnere i ny fællesskabspris
Fællesskabsprisen er en ny pris, som skal sætte fokus på de mange mennesker, der gør en ekstraordinær indsats for fællesskabet i Danmark. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har taget initiativ til prisen sammen med en række partnere som fx Falck, ISS, HK, Skanderborg Kommune, VIA University College og Professionshøjskolen Metropol
8. april 2014

 


 DEBAT            

Fremtidens videregående uddannelser med et stærkere fokus på et arbejdsmarkedet for bachelorer
Regeringens kvalitetsudvalg lægger op til at gøre universiteternes bacheloruddannelser mere erhvervsrettede samtidig med at færre skal være kandidater. Danske Professionshøjskoler anerkender de problemer og udfordringer udvalget adresserer, men finder at delrapporten kun delvis adresserer muligheder og løsninger ved så ensidigt at fokusere på universiteterne og kun i begrænset omfang at se på hele den videregående uddannelsessektor
7. april 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Digitalisering gør håndtering af eksamen mere smidig
Et fælles system til digital håndtering af eksamen – WISEflow - skal effektivisere administrative arbejdsgange og øge muligheden for dialog mellem censor, studerende og uddannelsesinstitution. Systemet er blot et af flere projekter som skal effektivisere professionshøjskolernes administrative rutiner de kommende år
7. april

 


 NOTAT            

SU reform kan skabe uklarhed om ret til ekstra klip
Den planlagte administration af ny to-årsregel for SU reformen kan skabe tvivl om, hvornår studerende kan få ekstra klip, og kan påvirke vinteroptaget på uddannelserne negativt. Professionshøjskolerne foreslår enkel tolkning af reglerne, som ligestiller alle ansøgere.
1. april 2014

 

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Første Professionshøjskole klar med selvevaluering
University College Lillebælt afleverer som den første professionshøjskole sin selvevaluering til Danmarks Akkrediteringsinstitut. Evalueringen beskriver professionshøjskolernes sikring og styring af kvalitetsarbejdet, og er en del af processen med at blive institutionsakkrediteret
21. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Partnerskab skal bidrage til at virkeliggøre den nye folkeskole
Et nyt partnerskab mellem Undervisningsministeriet, professionshøjskolerne, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut skal skabe lettere adgang til den viden om skoleudvikling, der skal realisere folkeskolereformen.
20. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Kvote 2 ansøgninger er et hit på professionshøjskolerne
Antallet af ansøgninger til professionshøjskolerne i kvote 2 går frem igen. Samlet har professionshøjskolernes uddannelser fået 55.875 ansøgninger, hvilket er en stigning på 13,5 procent i forhold til sidste år

17. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Nationale kampagner for lærer- og pædagoguddannelsen
Ændrede frister for at søge ind og skærpede krav til to af Danmarks største uddannelser hjælpes på vej med nationale oplysningskampagner målrettet kommende studerende

14. marts 2014

 


 VORES POLITIK    

Professionshøjskolernes ønsker til finansloven 2015
Danske Professionshøjskoler er på en stærk udviklingskurs i disse år. I forhold til finansloven 2015 prioriteres kvalitet i uddannelserne via kapacitetsopbygning og en forenkling af taxametersystemet
12. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny pædagoguddannelse gør op med fordommene
Bekendtgørelsen for Danmarks største uddannelse er netop faldet på plads, og dermed er en markant ændret pædagoguddannelse en realitet. Flere prøver undervejs i studiet og klare mål for de studerendes kompetencer skal gøre endegyldigt op med fordommen om, at "alle kan blive pædagog".
6. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Succes med optagelsessamtaler for lærere
De faglige krav på læreruddannelsen er blevet hævet, og de studerende er blevet mere motiverede. Det viser en ny evaluering af de optagelsessamtaler, som blev indført sidste år. Udfordringen med samtalerne er, at man skal søge ind på uddannelsen senest 15. marts
6. marts 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Åbent for søgning til A. P. Møllerfondens milliard til folkeskolen
Første ansøgningsrunde til A. P. Møllerfondens folkeskoledonationen på samlet en milliard kroner er nu igangsat
26. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Institutionsakkreditering af professionshøjskolerne
Fremover skal professionshøjskolerne forpligtes på overordnede målsætninger og krav til dokumentation, men gives frihed til selv at definere, hvordan de når målene
13. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Studieaktivitetsmodel: Forventninger til studerende gøres tydeligere
Professionshøjskolerne styrker med fælles model for studieaktiviteter dialogen med de studerende ved at skabe større tydelighed om læringstilbud, arbejds- og undervisningsformer. Intensionen med modellen er at den skal øge de studerendes læring gennem opmærksomhed på forventet studieaktivitet. Udrulningen er i fuld gang
11. februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

Ny praktikportal letter arbejdsgange og forbedrer dialog
Professionshøjskolernes kommende portal for samarbejdet mellem praktiksteder, uddannelser og studerende skal gøre livet lettere for alle tre parter. Moderniseringen af håndteringen af praktik er blot et af flere projekter som skal effektivisere sektoren de kommende år
11. februar 2014

 


 DEBAT            

Kvaliteten i folkeskolen kræver nationalt samarbejde
Professionshøjskolerne har en vigtig rolle i forhold til at sikre kvaliteten i den danske folkeskole. En helt afgørende opgave, der løses bedst i et tæt samarbejde med kommunerne og som en sammenhængende national indsats.
10. februar 2014

 


 PUBLIKATION      

Kvalitet, relevans og sammenhænge i forhold til de sundhedsfaglige uddannelser
Sundhedskartellet og Danske Professionshøjskoler har i fællesskab udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan der skabes øget kvalitet og relevans i forhold til de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser og sammenhæng til videregående uddannelsesmuligheder
7 . februar 2014

 


 NOTAT            

Bedre læring i folkeskolen
Styrket forskning, udvikling og efteruddannelse i grundskolens fag bidrager til endnu bedre læring i folkeskolen, og uddannelse og viden skal være baseret på et tæt og dynamisk samspil med den praktiske virkelighed i folkeskolen og have høj kvalitet og relevans i forhold til professionsudøverne og aftagerne. Læs professionshøjskolernes oplæg til Folketingets høring om forskning og efteruddannelse indenfor grundskolens fag.
4 . februar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 

UNIwise skal udvikle eksamenssystem
Efter endt udbudsperiode har professionshøjskolerne har valgt leverandøren UNIwise til at implementere og drifte deres digitale eksamenshåndteringsprogram hos de danske professionshøjskoler
31 . januar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Social-, Børne- og Integrationsministeriet indgår partnerskab med uddannelsesverdenen
Social-, Børne- og Integrationsministeriet rykker nu et stort skridt tættere på en vigtig samarbejdspartner i målet om at skabe social-, børne- og integrationspolitik med konkret effekt for borgerne. Ministeriet indgår for første gang et partnerskab med professionshøjskolerne og SFI.
21. januar 2014

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Store forventninger til fremtidens pædagoger
Den ny pædagoguddannelse skal styrke fagligheden og skabe bedre sammenhæng mellem teori, praksis og æstetik. Pædagoger er den afgørende faktor for at bryde den negative sociale arv, sagde uddannelsesminister Morten Østergaard på fælles konference om den nye pædagoguddannelse
9. januar 2014

 


 DEBAT            

Ny læreruddannelse er på forkant med kritik fra produktivitetskommissionen
Den ny læreruddannelse fra 2013 indeholder allerede det nødvendige kvalitetsløft af uddannelsen, som regeringens produktivitetskommission påpeger i sin seneste analyserapport – uddannelsen bør måles på det kvalitetsløft der blev igangsat for fem måneder siden
21.december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Professionshøjskolerne i tal 2013
Danske Professionshøjskolers nøgletalspublikation for 2013 er netop udkommet. Udover nøgletal beskriver publikationen i år som noget nyt også professionshøjskolerne i det videregående uddannelsesbillede
18. december 2013

 


 NOTAT           
 
Finanslov 2014 – konsekvenser for professionshøjskolerne
Finansloven for 2014, som forventes vedtaget den 19. december, får både positive og negative konsekvenser for professionshøjskolerne
17. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Fokus på professionshøjskolernes kapacitet til at forske og udvikle
Danske professionshøjskolers forskningspolitiske konference handlede i år om, hvordan sektoren etablerer, udvikler og organiserer sin kapacitet til at forske og udvikle. Et fokus der er helt i tråd med den aktuelle politiske anerkendelse af sektorens forskningsopgave
11. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
Professionshøjskolerne og det globale Marked
5. december 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE 
 
4. december 2013

 


 NOTAT             

 
Studenterindflydelse på Professionshøjskolerne
 
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet et politik-papir med 4 anbefalinger til, hvordan rammerne kan skabes for stærke studenterorganisationer, der tager et aktivt medansvar for den fortsatte udvikling af professionsuddannelserne.
22. november 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  

 
Nyhedsbrev fra Danske Professionshøjskoler
 
Nyt nyhedsbrev fra Danske Professionshøjskoler skal øge kendskabet til professionshøjskolernes og Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles fælles holdninger og aktiviteter
1. november 2013 POLITIK             
   
Anbefalinger, udfordringer og løsninger i forbindelse med finanslov 2014
Danske Professionshøjskoler har udarbejdet to udspil til finanslovsforslag 2014. Det ene udspil, Oplæg til finanslov, er anbefalinger til, hvordan finanslovsmidlerne bør anvendes, så professionshøjskolerne kan bidrage optimalt til vækst og udvikling .
Det andet udspil, Udfordringer for 2014, beskriver de største udfordringer for sektoren og bud på løsninger af disse i 2014 .
10. oktober 2013

 


 DEBATINDLÆG       
 
Efteruddannelse er en invistering ikke en udgift - Debatindlæg af Erik Knudsen
Regeringen vil spare 120 millioner kroner på kompetenceudvikling indenfor videregående uddannelse, den såkaldte SVU. Formand for Danske Professionshøjskoler Erik Knudsen advarer mod besparelsen. Det kan blive dyrere for samfundet, siger han .

 
Altinget - 16. september 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
13. september 2013

 


 SVARBREV          
 
Afsporet korstog mod velfærdsuddannelser
Dansk Erhvervs kritik af unges valg af studie afspejler en forældet, fordomspræget og meget lidt visionær tænkning om videregående uddannelser.     
Svar på Dansk Erhvervs kritik af unges valg af studie – 13. august 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
Professionshøjskolernes uddannelser er fortsat populære
Samlet fremgang i optaget til de videregående uddannelser på profes-sionshøjskolerne.
30. juli 2013

 


 ANSØGERE-KOT      
 
Oversigt over udviklingen i antal 1. priortetsansøgere i Kvote 1 og 2 på professionshøjskolerne og Danmarks Medie og Journalisthøjskole.
8. juli 2013

 


 PRESSEMEDDELELSE  
 
Professionshøjskolernes uddannelser populære blandt unge
Samlet fremgang i søgning til de videregående uddannelser på professionshøjskolerne trods færre ansøgere til læreruddannelsen.
5. juli 2013

 


 DEBATINDLÆG       
 
Farvel til struktur, der fastholder - Debatindlæg af Erik Knudsen
Formanden for Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Erik Knudsen, tager med udgangspunkt i Professionshøjskolernes årsmøde 2013 fat i nogle af de udfordringer, de danske videregående uddannelsers står midt i.    
27. maj 2013

 

 PRESSEMEDDELELSE 

Pædagoger får job på tekniske skoler og ældrecentre
Mange pædagoger får i disse år arbejde uden for de traditionelle områder som dagtilbud og specialinstitutioner. Nu kan man også møde pædagoger på ældrecentre, familiecentre, tekniske skoler og i forvaltningen, hvor 1299 pædagoger er ansat. Fagfolk glæder sig og forventer endnu flere karrieremuligheder i fremtiden – ikke mindst på grund af den nye pædagoguddannelse, der træder i kraft efter sommerferien.
26 . juni 2014